Ελευθέριος Δόγκας

Διπλ. Μηχ, Υποψήφιος Διδάκτορας, Επιστημονικός Συνεργάτης

Τηλ.: [+30] 2610 99 7249, 694 46 67 138
e-mail: leftdogk@upatras.gr

Ο Δόγκας Ελευθέριος είναι Ερευνητής Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο Εργαστήριο Τεχνικής Θερμοδυναμικής (ΕΤΘ) και ειδικεύεται στις στρωτές και τυρβώδεις αντιδρώσες και μη ροές. Γενικά το πεδίο ερευνάς του περιλαμβάνει την διερεύνηση των χαρακτηριστικών σταθεροποίησης φλογών, τις εκπομπές ρύπων και την απόδοση καύσης. Ειδικότερα τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στον χαρακτηρισμό διαστρωματωμένων φλογών, σταθεροποιημένων σε αξονοσυμμετρικό σώμα, υπό την επίδραση ισχυρής έντασης στροβιλισμού. Επίσης έχει προσφέρει επικουρικό έργο στα πεδία: «Καύση και Ρύποι», «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης», «Τεχνική Θερμοδυναμική» και «Μετάδοση Θερμότητας». Έχει συμμετάσχει σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, στην συν-συγγραφή και επιμέλεια μετάφρασης ακαδημαϊκών συγγραμμάτων, στην συγγραφή 8 ερευνητικών εργασιών και σε 14 επιστημονικά συνέδρια.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Dogkas, E., Lytras, I., Koutmos, P. and Kontogouris, G., (2019) “Reduced Kinetic Schemes for Use into Complex Reacting Flow Computations of Propane-Air Combustion”, Combust. Explos. Shock Waves, to be presented in issue 2.

Lytras I., Koutmos P. and Dogkas E. (2019), “Reduced Kinetic Models for Complex Turbulent Methane Flame Simulations”, Combust. Explos. Shock Waves, to be presented in issue 2.

Dogkas E., Mitsopoulos E. P. and Koutmos P., (2018), “Mixing and Combustion Performance of a Stratified Bluff Body Primary Zone Interacting with a Coannular Swirl–Induced Recirculation”, Journalof Energy Engineering (JEE), 144, doi: 10.1061/(ASCE)EY.1943-7897.0000551

Karagiannaki Ch., Dogkas E., Paterakis G., Souflas, K., Psarakis E. Z., Vasiliou, P. and Koutmos P.,(2014), “A comparison of the characteristics of ultra-lean disk stabilized propane flames operated under premixed or stratified inlet mixture conditions”, for Experimental Thermal and Fluid Science, ETFS-D-13-00400.

Dogkas E. and Koutmos P., (2019), “Flow, Mixing and Combustion Characteristics of a Stratified Bluff Body Burner, Interacting With a Co-annular Swirl Induced Recirculation”, 1st International Conference on Smart Energy Carriers, Napoli, January 21-23.

Dogkas E., Mitsopoulos E. P. and Koutmos P., (2018), “Συγκριτική Μελέτη της Συμπεριφοράς Φλογών Σταθεροποιημένων σε Αξονοσυμμετρικό Σώμα υπό την επίδραση Συρρέοντος Ρεύματος Στροβιλισμού”, 11th Panhellenic Conference on “Fluid Flow Phenomena” Kozani, Greece, November 23-24.

Lytras I., Koutmos P., Dogkas E. and Mitsopoulos E. P., (2018), “Ελαττωμένοι Χημικο-κινητικοί Μηχανισμοί για Προσομοιώσεις Πολύπλοκων Τυρβωδών Φλογών Μεθανίου”, 11th Panhellenic Conference on “Fluid Flow Phenomena” Kozani, Greece, November 23-24.