Ερευνητικές Δραστηριότητες

Οι ερευνητικές δραστηριότητες εμπίπτουν στα επιστημονικά πεδία της Μετάδοσης Θερμότητας, της Ρευστομηχανικής, των Πολυφασικών Ροών, της Καύσης και της Αντίδρασης Υλικών στη Φωτιά με εφαρμογές στις περιοχές των Ενεργειακών Συστημάτων, της Αεροναυτικής, των Βιολογικών Ροών και του Περιβάλλοντος. Η έρευνα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εθνικούς Πόρους και τη Βιομηχανία.

Το Εργαστήριο είναι μέλος του ECATS IASBL, του ERCOFTAC, του EASN και του Ελληνικού Τμήματος του Ινστιτούτου Καύσης.

– Εγκαταστάσεις-Εξοπλισμός

– Ερευνητικά Προγράμματα

– Δημοσιεύσεις