Παναγιώτης Κούτμος, Καθηγητής, Διευθυντής ΕΤΘ

Τηλ.: [+30] 2610 997244, Fax: [+30] 2610 997371
e-mail : koutmos@mech.upatras.gr

Κωνστντίνος Σούφλας, Επίκουρος Καθηγητής

Τηλ.: [+30] 2610 99 7249, 694 75 63 986
e-mail: ksouflas@upatras.gr

Αλέξανδρος Ρωμαίος, Επίκουρος Καθηγητής (Εκκρεμεί διορισμός)

Τηλ.: [+30] 2610 969 431
e-mail: romeos@mech.upatras.gr

Θράσος Πανίδης, Ομότιμος Καθηγητής

Τηλ.: [+30] 2610 997242 / 991497, Fax: [+30] 2610 997271
e-mail : panidis@mech.upatras.gr

Κωνσταντίνος Περράκης, Λέκτορας, Αφυπηρετήσας

Τηλ.: [+30] 2610 969435 / 991497, Fax: [+30] 2610 997271
e-mail : perrakis@mech.upatras.gr

Σωτήριος Ζαφείρης, Ε.Τ.Ε.Π., Αφυπηρετήσας

Τηλ.: [+30] 2610 969 430
e-mail: zafiris@mech.upatras.gr

Αθανάσιος Γιανναδάκης, Δρ. Επιστημονικός Συνεργάτης

Τηλ.: [+30] 2610 969 431
e-mail: tgiannad@upatras.gr

Ανδρέας Ναξάκης, Διδάκτορας

Τηλ.: [+30] 2610 969 429
e-mail: naxakis@mech.upatras.gr

Βασιλική Παπαδόγιαννη, Διδάκτορας

Τηλ.: [+30] 2610 969 434
e-mail: vpapad@mech.upatras.gr

Ελευθέριος Δόγκας,  Διδάκτορας

Τηλ.: [+30] 2610 99 7249, 694 46 67 138
e-mail: leftdogk@upatras.gr

Γεώργιος Πατεράκης, Διδάκτορας

Τηλ.: [+30] 2610 99 7249, 694 75 63 986
e-mail: patergio@upatras.gr

Δημήτριος Κωτσόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτορας

Τηλ.: [+30] 2610 969 429
e-mail: dimitkotsop@gmail.com

Ευάγγελος Μητσόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτορας

Τηλ.: [+30] 2610 99 7249, 697 76 43 921
e-mail: epmitsopoulos@gmail.com
/p>

Πάνος Παρίσσης, Υποψήφιος Διδάκτορας

Τηλ.: [+30] 2610 99 7251
e-mail: panosparissis95@gmail.com
/p>

Αναστασία Αντζουλάτου, Επιστημονικός Συνεργάτης

Τηλ.: [+30] 2610 969 433
e-mail: lat@mech.upatras.gr