Το Εργαστήριο Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Εφαρμογών Στατιστικής Μηχανικής (ΕΤΘ) ανήκει στον Τομέα Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Αεροναυτικής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Αντικείμενο του ΕΤΘ είναι η παροχή εκπαίδευσης και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας υψηλής ποιότητας στις επιστημονικές περιοχές της Θερμοδυναμικής, των Φαινομένων Μεταφοράς και της Καύσης και των εφαρμογών αυτών.

Το ΕΤΘ έχει αναπτύξει δεσμούς με Ευρωπαϊκά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Ερευνητικούς Φορείς με στόχο την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης και τεχνολογίας. Το Εργαστήριο είναι μέλος του ERCOFTAC (European Research Community on Flow, Turbulence and Combustion), του EASN (European Research Community on Flow, Turbulence and Combustion), του Ελληνικού Τμήματος του Ινστιτούτου Καύσης (Combustion Institute). Το Εργαστήριο συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό εθνικών και Ευρωπαϊκών ερευνητικών ανταγωνιστικών προγραμμάτων. Το ΕΤΘ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό δίκτυο αριστείας ECATS (NoE on Environmentally Compatible Air Transport System).

Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, το Εργαστήριο διαθέτει ειδικό εξοπλισμό και υπολογιστικά εργαλεία, μεγάλη εμπειρία και ικανότητες στους τομείς των θερμο-ρευστών και της καύσης. Το ΕΤΘ είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το ISO/IEC 17025 για την διεξαγωγή δοκιμών. Το ΕΤΘ έχει κατοχυρώσει σε συνεργασία με την EADS δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την κατασκευή κεφαλής πολλαπλών αισθητήρων συστήματος ανεμομετρίας θερμού σύρματος με μικροτεχνολογία.

Εργαστήριο Τεχνικής θερμοδυναμικής
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
26504 Ριο-ΠΑΤΡΑ

Τηλ.: + 30 2610 969 436
Fax:  + 30 2610 997 371
e-mail:  lat@mech.upatras.gr