Φασματοσκοπία υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier (FTIR)

Βασική Μονάδα FTIR

Φασματοφωτόμετρο υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier (FTIR) για φασματοσκοπία αερίων προϊόντων καύσης σε Θερμιδόμετρο Κώνου.

  • Εύρος μετρήσεων: 8000 – 350 cm-1
  • Αναλυτική ικανότητα : 0.4 cm-1
  • Ανιχνευτής LiTaO3
  • Βασικό κελί δειγμάτων μήκους 10 cm με τζάμια από KBr
  • Λογισμικό για την λήψη και την βασική και σύνθετη ποσοτική επεξεργασία των μετρήσεων.

Αναλυτικότερα, το λογισμικό περιλαμβάνει:

  • Δυνατότητα φασματικής ανίχνευσης αερίων
  • Δυνατότητα ποσοτικοποίησης αερίων (υπολογισμός συγκεντρώσεων)
  • Βιβλιοθήκες χαρακτηριστικών αερίων
  • Δυνατότητα αναβάθμισης των βασικών βιβλιοθηκών
  • Δυνατότητα αυτόματης δειγματοληψίας και επεξεργασίας που να επιτρέπει συνεχόμενες μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο

Κελί Μετρήσεων – Θερμοστατούμενη γραμμή

Θερμαινόμενη γραμμή δειγματοληψίας μήκους 4-5 m, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 19702, για σύνδεση της μονάδας FTIR με Θερμιδόμετρο Κώνου. Η γραμμή περιλαμβάνει εκτός των άλλων, κατάλληλο αισθητήριο (probe) για σύνδεση με το Θερμιδόμετρο κώνου. Σύστημα ειδικών φίλτρων για την κατακράτηση στερεών υπολειμμάτων καπνού. Κατάλληλη αντλία αερίων για εισαγωγή του δείγματος στο κελί μέτρησης και δυνατότητα παράλληλης εισαγωγής πρότυπων αερίων γνωστής συγκέντρωσης για τη βαθμονόμηση του οργάνου. Θερμοστατούμενο μεταλλικό κελί μετρήσεων με μεταβλητό μήκος διαδρομής (εύρος 0.75-20.25m), συνοδευόμενο από τον αντίστοιχο ελεγκτή. Η γραμμή δειγματοληψίας καθώς και το κελί έχουν τη δυνατότητα θέρμανσης έως 200 οC.

Επικοινωνία
e-mail: perrakis@mech.upatras.gr
Τηλ.: +30-2610-969435
Fax: +30-2610-997371

Η προμήθεια του φασματόμετρου πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών