Ευάγγελος Μητσόπουλος

Βιογραφικό

Διπλ. Μηχ., Υποψήφιος Διδάκτορας

Phone: [+30] 2610 99 7249, 697 76 43 921
e-mail: epmitsopoulos@gmail.com

Έχει σπουδάσει στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, από όπου αποφοίτησε το 2018. Έκτοτε εκπονεί τη διδακτορική διατριβή του στο πεδίο της τυρβώδους καύσης. Πιο συγκεκριμένα μελετά τη σταθεροποίηση τυρβωδών φλογών, εξατμισμένων υγρών καυσίμων, σε στερεό σώμα υπό την επίδραση προθέρμανσης και διαστρωμάτωσης των αντιδρώντων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μοντελοποίηση πολύπλοκων τυρβωδών ροών με χρήση του μοντέλου Large Eddy Simulation, στην αξιοποίηση πολυβηματικών μηχανισμών χημικής κινητικής σε προσομοιώσεις φαινομένων πολλαπλών κλιμάκων καθώς και σε μετρήσεις πεδίου ταχυτήτων, θερμοκρασιών και ανάλυση τοπολογίας συγκεντρώσεων συστατικών και χημειοφωταύγειας σε πολύπλοκες τυρβώδεις αντιδρώσες ροές με χρήση οπτικών μεθόδων.

Selected Publications

Dogkas, E., Mitsopoulos, E. P. & Koutmos, P. (2018). Mixing and Combustion Performance of a Stratified Bluff Body Primary Zone Interacting with a Coannular Swirl-Induced Recirculation. Journal of Energy Engineering, 144(4), ASCE, Springer. https://doi.org/10.1061/(ASCE)EY.1943-7897.0000551

Mitsopoulos, E. P., Lytras, I. and Koutmos, P. (2019). Large Eddy Simulations of premixed CH4 bluff-body flames operating close to the lean limit using quasi-global chemistry and an algebraic chemiluminescence model. Theoretical and Computational Fluid Dynamics, 33, Springer. https://doi.org/10.1007/s00162-019-00497-9

I. Lytras, E. P. Mitsopoulos, E. Dogkas, and P. Koutmos (2020). Algebraic Model for Chemiluminescence Emissions Suitable for Using in Complex Turbulent Propane Flame Simulations. Combustion, Explosion and Shockwaves. Accepted for Publication

E. P. Mitsopoulos, K. Souflas, and P. Koutmos (2020). Experimental and computational investigation of a C3H8 premixer/bluff-body combustor operating under inlet mixture stratification and preheat. Journal of Energy Engineering, ASCE, Springer. Submitted for Publication