Κωνσταντίνος Σούφλας

Βιογραφικό

Διπλ. Μηχ., Δρ., Επιστημονικός Συνεργάτης

Τηλ.: [+30] 2610 99 7249, 694 75 63 986
e-mail: ksouflas@upatras.gr

Ο Σουφλάς Κωνσταντίνος είναι Ερευνητής Μηχανικός που ειδικεύεται στις στρωτές και τυρβώδεις αντιδρώσες και μη ροές. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται κυρίως στον χαρακτηρισμό διαστρωματωμένων φλογών, σταθεροποιημένων σε αξονοσυμμετρικό σώμα, υπό την επίδραση υψηλών θερμοκρασιών των αντιδρώντων, καθώς και στην πειραματική εκτίμηση θεμελιωδών ιδιοτήτων στρωτών φλογών με χρήση οπτικών μεθόδων. Επιπλέον το πεδίο ερευνάς του περιλαμβάνει την διερεύνηση των χαρακτηριστικών σταθεροποίησης φλογών, τις εκπομπές ρύπων και την απόδοση καύσης. Έχει ακόμη συμμετάσχει σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα και στην συν-συγγραφή και επιμέλεια μετάφρασης ακαδημαϊκών συγγραμμάτων.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Souflas, K., Perrakis, K., Koutmos P., (2020), “On the turbulent flow and pollutant emission characteristics of disk stabilized propane-air flames, under inlet mixture stratification and preheat.”, Volume 260, Article 116333.https://doi.org/10.1016/j.fuel.2019.116333

Souflas, K., Koutmos P., (2018), “On the non-reacting flow and mixing fields of an axisymmetric disk stabilizer, under inlet mixture stratification and preheat.”, Experimental Thermal and Fluid Science, Volume 99, p. 357-366, https://doi.org/10.1016/j.expthermflusci.2018.08.008

Souflas, K., Psarakis, E. Z., Koutmos, P., Egolfopoulos F.N., (2018), “Low Cost Image Processing of Bunsen Flame Photography for Estimation of Flame Speeds.”, Combustion Science and Technology,Volume 191, Issue 7, p. 1123-1138,https://doi.org/10.1080/00102202.2018.1512105

Banyon, C., Rodriguez Henriquez, J.J., Paterakis, G., Malliotakis, Z., Souflas, K., Keramiotis, C., Vourliotakis, G., Mauss, F., Curran, H., Skevis, G., Koutmos, P., Founti, M., (2018), “A comparative study of varied in-cylinder reaction environments on swirl flame geometry and luminescence intensity.” Fuel, Volume 216, p. 826-834, org/10.1016/j.fuel.2017.09.105

Koutmos P., Souflas K., (2011),“A Study of Slender Bluff Body Reacting Wakes formed by Concurrentor Counter-current Fuel Injection”,Combustion Science and Technology, Volume 184, Issue 19, p. 1343-1365, https://doi.org/10.1080/00102202.2012.691583