Παναγιώτης Κούτμος

Πρόσφατο έργο [pdf]

Καθηγητής, Διευθυντής ΕΤΘ

Τηλ.: [+30] 2610 997244, Fax: [+30] 2610 997 371
e-mail :  koutmos@mech.upatras.gr

Ο Π. Κούτμος απεφοίτησε από το Παν. Πατρών το 1981 (Dipl. Mech. Eng., Hnrs) και έλαβε το D.I.C και το Διδακτορικό Δίπλωμα το 1985 από το Τομέα Ρευστών του Imperial College (London, UK) στην υπολογιστική και πειραματική διερεύνηση θερμοροικών διεργασιών σε συστήματα Αεριοστροβίλων. Παρέμεινε στο Τομέα Ρευστων του Imperial College ως βοηθός ερευνητής μέχρι το 1990 όπου ανέπτυξε και εφάρμοσε καινοτόμες μεθοδολογίες και συστήματα μέτρησης ροής και καύσης Laser-Doppler Velocimetry, εργαλεία Υπολογιστικής Θερμορευστομηχανικής και μοντέλα τύρβης και καύσης με χρηματοδότηση και σε συνεργασία με Rolls-Royce plc, DERA, British Aerospace και τοπική βιομηχανία. Το 1989 του απενεμήθη το βραβείο “Thomas Bernard Hall Prize” από το IMechE (UK) για πρωτότυπη εργασία στα ανωτέρω θέματα. Από το 1990, είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και εργάζεται στο Εργαστήριο Τεχνικής Θερμοδυναμικής του Τομέα Ενέργειας, Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος (ΕΑΠ), με ερευνητικές δραστηριότητες χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ, την ΓΓΕΤ και το Παν. Πατρών στην περιοχή των ρευστοθερμοχημικών διεργασιών σε Ενεργειακά Συστήματα και ΜΕΚ. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνικής Θερμοδυναμικής. Έχει συνεισφέρει περισσότερες από εξήντα εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια στα ανωτέρω πεδία εκ των οποίων ένα χαρακτηριστικό δείγμα δίδεται κατωτέρω.

Διδασκαλία

Προπτυχιακός κύκλος σπουδών

  • Αεριοστρόβιλοι – Ατμοστρόβιλοι
  • Θεωρία & Μοντελοποίηση Τυρβωδών Ροών
  • Καύση & Ρύποι
  • Εμβολοφόρες Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών

  • Φαινόμενα Τυρβώδους Μεταφοράς και Καύση

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Marazioti, P., Koutmos, P. (2010) “Simulations of combustion roar in turbulent attached and lifted turbulent methane jet flames” Journal of Engineering Transactions, CAMES.

Xiouris, Ch., Koutmos, P. (2010), “A study of the interaction of swirl flow with annular partially premixed propane flames”, in Flow 2010, 12-13 November, Thessaloniki, Greece.

Nikokavouras, N., Neofitidis, G., Koutmos, P. (2010) “Square cylinder reacting wake development under the influence of variable equivalence ratios”, in “Flow 2010”, November 12-13, Thessaloniki, Greece.

Marazioti, P., Koutmos, Giannakis, G. (2007) “A global oxidation scheme for propane-air combustion suitable for use into complex reacting flow computations”, Journal of Engineering Transactions, CAMES, Vol. 55, No 4, pp 293-316.

Panagiotaras, E., Mprouzas, K., Koutmos, P, (2006), “A study of water mist suppression of buoyant fires”, Proc. of “Flow 2006”, Patras, Greece.

Koutmos, P, Papailiou, D. and Bakrozis, A (2004) “Experimental and computational study of quare cylinder wakes with two-dimensional injection into the base flow region” Eur. J. Mech. B -Fluids, 23, pp.353–365.

Koutmos, P. Giannakis, G. (2003) “Numerical simulations of pool fires”, 3rd Int. Meeting of the Greek Section of the Combustion Institute, Patras, November 26-27, pp. 33 -S4.

Koutmos, P., Marazioti, P. (2001) “Identification of local extinction topology in axisymmetric bluff-body diffusion flames with a reactedness-mixture fraction presumed PDF model”, Int. J. for Numerical Methods in Fluids, 35, pp. 939-959.

Marazioti, P.E., Koutmos, P. (2001) “Preliminary results from simulations of combustion roar in turbulent attached and lifted turbulent methane jet flames”, 4th European Conference on Noise Control, Euronoise 2001, Patras, january 14-17, Greece.

Koutmos, P., Mavridis, C. (2000) “A study of partial extinction and reignition effects in turbulent non-premixed jet flames of CH4 and CO/H2/N2 with a two-scalar reactedness-mixture fraction presumed PDF model”, Combustion Science and Technology, 154, pp. 31-55.

Bakrozis, A., Papailiou, D., Koutmos, P. (1999) “An experimental study of turbulent non-premixed reacting wakes past a 2D square cylinder”, Combustion and Flame, 119, pp. 291-306.

Koutmos, P. (1999),”A Damkohler number description of local extinction in turbulent CH4 jet diffusion flames”, FUEL, 78(5), pp. 623-626.

Kourounis, A., Papailiou, D. AND Koutmos, P. (1998)”A turbulent boundary layer-wake interaction study” PROGRESS IN ASTRONAUTICS AND AERONAUTICS (AIAA), 182, pp. 191-208.

Kalogirou, I., Papailiou, D. andKoutmos, P. (1996)”Turbulent mixing processes in a low NOx (RQL) combustor module” 26th INT. SYMPOSIUM ON COMBUSTION, THE COMBUSTION INSTITUTE, NAPLES, ITALY, JULY 28-AUGUST 2.

Koutmos, P. (1995) “Experimental and numerical investigation of the flow within a convoluted trailing edge mixer”, INT. JOURNAL OF FLIGHT SCIENCES AND SPACE RESEARCH, 18, pp. 383-389.

Koutmos, P., McGuirk, J.J. (1991) “Isothermal modelling of gas turbine combustors: A computational study”, JOURNAL OF PROPULSION AND POWER (AIAA), 7 (6), pp. 1064-1071.

Koutmos, P., McGuirk, J.J. (1984) “Internal flow field measurements in a model can-type gas turbine combustion chamber” “LASER ANEMOMETRY IN FLUID MECHANICS”, Adrian, R.J.; Durao, D.F.G.; Durst, F.; Mishina,H.; Whitelaw, J.H. (EDS.), LADOAN PUBL., pp. 305-317.