Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Το ΕΤΘ προσφέρει σειρά μαθημάτων στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος του Τμήματος σε θέματα: Θερμοδυναμικής, Μετάδοσης Θερμότητας, Φαινομένων Μεταφοράς, Καύσης, Πρόωσης, Αεροδυναμικής, Τύρβης και Πολυφασικών Ροών και των εφαρμογών τους.

Στο Εργαστήριο έχουν εκπονηθεί τα τελευταία 20 χρόνια περισσότερες από 100 διπλωματικές εργασίες και 20 διδακτορικές διατριβές.

Μαθήματα Προπτυχιακού κύκλου σπουδών:

 • Τεχνική Θερμοδυναμική Ι, ΙΙ
 • Μετάδοση Θερμότητας Ι, ΙΙ
 • Εμβολοφόρες Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως
 • Καύση & Ρύποι
 • Φαινόμενα Μεταφοράς
 • Ενεργειακός Σχεδιασμός και Κλιματισμός Κτιρίων
 • Αεριοστρόβιλοι – Ατμοστρόβιλοι
 • Ειδικά Κεφάλαια Μεταφοράς Μάζας & Θερμότητας
 • Αεροδιαστημικά Προωθητικά Συστήματα
 • Θεωρία & Μοντελοποίηση Τυρβωδών Ροών
 • Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Μαθήματα Μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών:

 • Ανώτερη Θερμοδυναμική
 • Τυρβώδη Ρευστοθερμικά Φαινόμενα και Καύση