Θράσος Πανίδης

Δρ.  Μηχανολόγος Μηχανικός, Καθηγητής

Τηλ.: [+30] 2610 969 436 / 997 242, Fax: [+30] 2610 997 371
e-mail : panidis@mech.upatras.gr

Έχει σπουδάσει στο Τμήμα Μηχανολόγων του Πανεπιστημίου Πατρών από όπου πήρε το Δίπλωμα του (1980) και το Διδακτορικό του (1991). Εργάζεται στο Τμήμα από το 1980 που προσλήφθηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης και από το 2018 είναι Καθηγητής. Εργάστηκε για ένα εξάμηνο ως Επισκέπτης Ερευνητής, στο Πανεπιστήμιο Martin Luther, Merseburg, Γερμανία (1995). Διδάσκει μαθήματα στην περιοχή των ρευστοθερμικών φαινομένων και της τύρβης και σχετικά με πειραματικές τεχνικές και μετρήσεις. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε προβλήματα πολυφασικών ροών, τύρβης και καύσης με πειραματικές και υπολογιστικές τεχνικές, και εφαρμογές σε προβλήματα ενέργειας, περιβάλλοντος και αεροναυτικής. Έχει συμμετάσχει σε ικανό αριθμό Ερευνητικών Προγραμμάτων σε συνεργασία με Ελληνικούς και ξένους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και έχει δημοσιεύσει άνω των 100 εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Έχει επιβλέψει επτά διδακτορικές διατριβές που ολοκληρώθηκαν και επιβλέπει την εκπόνηση άλλων πέντε.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

The following publications outline research interests and accomplishments. 

Papadogianni V, Romeos A, Giannadakis A, Perrakis K, Panidis Th (2020), Cone calorimeter and Thermogravimetric analysis of glass phenolic composites used in aircraft applications, Fire Technology, 56, pp.1253–1285,  (DOI: 10.1007/s10694-019-00928-3)

Giannadakis A., Naxakis A., Romeos A., Perrakis K., Panidis Th., 2019, An Experimental Study on a Coaxial Flow with Inner Swirl: Vortex Evolution and Flow Field Mixing Attributes, Aerospace Sci. Techn., 94 (105373) (DOI: 10.1016/j.ast.2019.105373)

Naxakis A., Perrakis K., Panidis Th., 2018, Experimental Study on Swirling Jets, Int Rev Mech Eng, 12 (6), pp. 533-539 (DOI: 10.15866/ireme.v12i6.14936)

Apostolopoulou N., Romeos A., Hinopoulos G., Perrakis K., Panidis Th., 2018, Considerations on Reaction to Fire Tests of Polyethylene Foam with a Cone Calorimeter Apparatus, J Fire Sci, 36 (3), pp. 240-255 (DOI: 10.1177/0734904118765606)

Panidis Th., Schwab R., Pollard A., 2017, The role of vorticity in the near field development of sharp-edged, rectangular, wall jets, Int J Heat Fluid Flow, 67 B, pp. 3-22 (DOI: 10.1016/j.ijheatfluidflow.2017.06.010)

Vouros A.P., Vouros A.P., Panidis Th., 2017, Characteristics of Alternative Aviation Fuel Blends, Aerospace 4(2):18, pp. 1-15 (DOI: 10.3390/aerospace4020018).

Kalogirou I. D., Romeos A., Giannadakis A., Perrakis K., Panidis Th., 2016, Flow patterns in an occluded artery with an “end to side” anastomosis model. A visualisation study, Int J Biol Biomed Eng, 10, pp. 159-167 (www.naun.org/main/NAUN/bio/2016/a362010-069.pdf).

Vouros A., Vouros A., Panidis Th., 2016, Experimental study of a water-mist jet issuing normal to a heated flat plate, Thermal Sci 20 (2), pp. 473-482 (DOI: 10.2298/TSCI130514149V)

Romeos A., Giannadakis A., Perrakis K., Panidis Th., 2016, Co-Rotating Vortex Interaction, Aircr Eng Aerosp Tec, 88 (2), pp. 285 – 293 (DOI: 10.1108/AEAT-02-2015-0071)

Vouros A.P., Panidis Th., Pollard A., Schwab R.R., 2015, Near field vorticity distributions from a sharp-edged rectangular jet, I. J. Heat & Fluid Flow, 51, pp. 383–394 (DOI:10.1016/j.ijheatfluidflow.2014.10.002))

Kavga A., Konstas I., Panidis Th., 2015, Assessment of infrared heating benefits in a production greenhouse, Applied Engineering in Agriculture, 31(1), pp. 143-151(DOI:10.13031/aea.31.10747))

Papadogianni V., Romeos A., Perrakis K., Panidis T., 2015, Investigation of Glass Phenolic Composites Used in Aircraft Applications, MCS-2015 Ninth Mediterranean Combustion Symposium, Rhodes, Greece

Kaloudis E., Grigoriadis D.G.E., Papanicolaou E. and Panidis T., 2014, Large eddy simulation of thermocline flow phenomena and mixing during discharging of an initially homogeneous or stratfied storage tank, European Journal of Mechanics – B/Fluids, 48, pp. 94–114 (DOI:10.1016/j.euromechflu.2014.04.012)

Vouros A., Vouros A., Panidis Th., 2013 (On Line-First), Experimental study of a water-mist jet issuing normal to a heated flat plate, Thermal Science (DOI:10.2298/TSCI130514149V)

Vouros A., Vouros A., Panidis Th., 2012, Compatibility of spray characteristics of alternative fuels for aviation, Proceedings of the 13th Workshop on Two-Phase Flow Predictions, 17. – 20. September 2012, Halle (Saale), Germany, ed. M. Sommerfeld, ISBN 978-3-86829-497-2, pp. 1-9

Zhao J., Völlm H., Feili D., Panidis T., Seidel H., 2012, Nano-scale Hot Wire Sensors for Turbulence Measurement Applications, EUROSENSOR 2012, 26th European Conference on Solid-State Transducers, Procedia Engineering, 47, pp. 845–848 (DOI:10.1016/j.proeng.2012.09.279)

Vouros A., Panidis, Th., 2013, Turbulent Properties of a Low Reynolds Number, Axisymmetric, Pipe Jet, Exp. Thermal & Fluid Sci, 44, pp. 42–50 (DOI:10.1016/j.expthermflusci.2012.05.012).

Athanassopoulos N., Sikoutris D., Panidis T. and Kostopoulos V., 2012, Numerical investigation and experimental verification of the Joule heating effect of polyacrylonitrile based carbon fiber tows under high vacuum conditions, J. Composite Materials 46 (18), pp. 2153-2165(DOI:10.1177/0021998311430159).

Kavga, A., Alexopoulos, G., Bontozoglou, V., Pantelakis, S., Panidis, Th., 2012, Experimental investigation of the energy needs for a conventionally and an infrared heated greenhouse, Advances in Mechanical Engineering, 2012, Article ID 789515, pp. 1-16. (DOI:10.1155/2012/789515).

Vouros A., Panidis Th., 2012, Statistical analysis of turbulent thermal free convection over a horizontal heated plate in an open top cavity, Exp. Thermal & Fluid Sci, 36, pp. 44–55 (DOI:10.1016/j.expthermflusci.2011.08.002)

Giannadakis A., Perrakis K., Panidis T., Romeos A., 2011, Experimental investigation of the hemodynamic field of occluded arteries with double stenosis, , Biomedical Engineering, 2011, 10th International Workshop on , pp.1-4 (DOI:10.1109/IWBE.2011.6079063)

Panidis Th., 2011, The development of the structure of water – air bubble grid turbulence, Int. J. Multiphase Flow, 37, pp. 565–575 (DOI:10.1016/j.ijmultiphaseflow.2011.03.010)

Alnahhal, M., Cavo, A., Romeos, A., Perrakis, K., Panidis, Th., 2011, The effect of endplates and sidewalls on rectangular jets, Eur. J. Mech. B/Fluids 30, pp. 451-465 (DOI:10.1016/j.euromechflu.2011.04.003)

Gertzos, K., Caouris, Y., Panidis, Th., 2010, Optimal design and placement of serpentine heat exchangers for indirect heat withdrawal, inside flat plate Integrated Collector Storage Solar Water Heaters (ICSSWH), Renewable Energy, 35 (8), pp. 1741-1750 (DOI: 10.1016/j.renene.2009.12.014)

Kavga, A., Panidis, Th., Bontozoglou, V., Pantelakis, S., 2009, Infra-Red Heating of Greenhouses Revisited: An Experimental and Modeling Study, Trans. ASABE 52 (6), pp. 2055-2065 (DOI:10.13031/2013.29208)

Kokkinos, P.A., Zarkadis, I.K., Panidis Th., Deligianni, D.D., 2009, Estimation of hydrodynamic shear stresses developed on human osteoblasts cultured on Ti-6Al-4V and strained by four point bending – Effects of mechanical loading to specific gene expression, J. Mater. Sci.: Mater. Med. 20 (3), pp. 655-665 (DOI: 10.1007/s10856-008-3602-3)

Romeos, A., Lemonis, G., Panidis Th., Papailiou D. D., 2009, Multisensor hot wire vorticity probe measurements of the formation field of two co rotating vortices, Flow Turbulence Combust, 83, pp. 153–183 (DOI:10.1007/s10494-008-9193-8)

Vouros, A., Panidis, Th., 2008, Influence of a secondary, low Reynolds number, jet on a turbulent axisymmetric jet, Exp. Thermal & Fluid Sci., 32 (8), pp. 1455-1467 (DOI:10.1016/j.expthermflusci.2008.03.007)

Giannadakis A, Perrakis K, Panidis, Th., 2008, A swirling jet under the influence of a coaxial flow, Exp. Thermal & Fluid Sci., 32 (8), pp. 1548-1563 (DOI:10.1016/j.expthermflusci.2008.04.010)

Cavo, A., Lemonis, G., Panidis, Th., Papailiou, D.D., 2007, Performance of a 12-sensor vorticity probe in the near field of a rectangular turbulent jet, Experiments in Fluids, 43 (1), pp. 17-30 (DOI:10.1007/s00348-007-0308-0)

Guo LJ, Li GJ, Chen B, Chen XJ, Papailiou DD, Panidis Th., 2002, Study on gas-liquid two-phase spraying characteristics of nozzles for the humidification of smoke, Exp. Thermal & Fluid Sci., 26 (6-7), pp. 715-722 (DOI:10.1016/S0894-1777(02)00187-5)

Panidis, Th., Papailiou D. D., 2000,The structure of two-phase grid turbulence in a rectangular channel: An experimental study, Int. J. Multiphase Flow, Vol. 26 (8), pp. 1369-1400 (DOI: 10.1016/S0301-9322(99)00085-3)

Panidis, Th., Perrakis, K. K., Koutmos, P., Orfanos, S., Papailiou, D. D., 1999, A computational and experimental study of an industrial glass furnace installation, 2nd Meeting of the Combustion Institute – Greek Section, pp. S7-27-34

Panidis, Th., Sommerfeld, M., 1997, The Locus of Centres method for LDA and PDA measurements, Developments in Laser Techniques and Fluid Mechanics, (eds. Adrian, R. J. et al), Springer Verlag, pp. 203-220

Links

https://www.lat.upatras.gr/panidis

https://www.mead.upatras.gr/members/panidis/

http://orcid.org/0000-0002-0523-2383

http://www.researcherid.com/rid/A-7597-2010

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6507255780

https://scholar.google.com/citations?user=HRKv7soAAAAJ&hl=en